OKLEINY MODYFIKOWANE ITALCOLOR

Bambus drobnosłoisty 0,6 ITALCOLOR
Bambus Karmel szerokosłoisty 0,6 ITALCOLOR Bambus karmel szerokosłoisty
Bambus natural szerokosłoisty 06 ITALCOLOR
Heban pasiak 0,6 TT - 2508 ITALCOLOR Heban pasiak
Wenge 0,6 D-2968 ITALCOLOR Wenge
Wenge drobnosłoiste 0,6 D-2040 ITALCOLOR Wenge drobnosłoiste
Wenge pasiak 0,6 TT-2099 ITALCOLOR Wenge pasiak
Zebra pasiak 0,6 NE-TT-5079 ITALCOLOR Zebrano pasiak
Zebrano Bianko pasiak 0,6 NE-TT-3050 ITALCOLOR Zebrano Bianco pasiak
Okleiny i Tarcica © 2010 - fornir, okleina, tarcica